zondag 27 oktober 2019

Staatsbosbeheer TOEN en NU


Een poster uit 1925. Wat een grote tegenstelling met de houding van de Nederlandse Staat anno nu... Er wordt roekeloos gekapt om 625 biomassa centrales in dit kleine land brandend te kunnen houden, waardoor de afgelopen jaren duizenden hectaren bos en natuur zijn verdwenen. En sterker; Omdat we in ons eigen land niet genoeg bomen hebben om al die hongerige ovens te voeden kappen we nu de bossen in het zuid oosten van de USA leeg. De veelal arme lokale bevolking komt daar in opstand, maar er wordt niet naar hen geluisterd. 
Laura Victoria, de nieuwe naam van de treurwilg in het Lauwersgrachtpark in Arnhem.


De werkgroep Behoud Bomen Arnhem is er eerder dit jaar in geslaagd om diverse bomen te behoeden voor kap in het Lauwersgrachtpark in het centrum van Arnhem. Een van die bomen is de treurwilg die schuin gegroeid en hangend boven het water mooi staat te zijn. Deze boom is niet langer anoniem. Ze heeft een naam gekregen. Laura Victoria!


Neee! Nog een biomassacentrale in Arnhem... Zonder dat de bevolking is ingelicht!


Er komt nog een biomassacentrale, vlakbij Arnhem Zuid!
Zonder dat het college de gemeenteraad op de hoogte heeft gebracht, en zonder dat de inwoners van regio Arnhem en Nijmegen op de hoogte zijn gebracht, is er een vergunning vergeven.
SP Arnhem, Partij voor de Dieren Arnhem en Arnhem Centraal en Arnhems Ouderen Partij van Nico Wiggers hebben belangrijke vragen gesteld over deze nieuwe centrale. Ook stellen zij vragen n.a.v. de uitzending van Eenvandaag over de uitstoot van biomassa en vragen zij of het college bereid is om financiële steun te geven voor het LuchtData Project waarmee we fijnstof gaan meten in Arnhem. Daarnaast vragen zij waar het verslag van de het college blijft over het gesprek dat zij met de Provincie hadden moeten aanleveren voor 16 oktober, over de aangenomen motie waaruit kwam dat de gemeenteraad geen biomassacentrale in Arnhem wil.
Lees alle vragen hier:
https://www.arnhemspeil.nl/…/2019-10-25-sp-pvdd-aop-arnhem-…
https://youtu.be/1Bm_rHF_Mco

11 november 2019 om 11:11 - Aanzet tot het vergroenen van ''De Blauwe Golven'' in Arnhem


Aanzet tot het vergroenen van de omgeving ''De Blauwe Golven'' in Arnhem

Behoud Bomen Arnhem gaat samen met bewoners van de V.V.E. Du Soleil Arnhem bomen planten op de braakliggende stukken grond in de buurt de Blauwe golven. Er komen wat bosjes en een parkje, die namen krijgen van plaatselijke politici die verbonden zijn aan de discutabele boompolitiek van Arnhem.
De feestelijk naamonthulling zal plaatsvinden op 11 november om 11:11 uur. We verzamelen om 11 uur met onze bomen en gaan aan het werk.

Voor de reconstructie van het Roermondsplein zijn tientallen platanen gekapt. Ondanks de belofte dat er werk gemaakt zou worden voor het terugbrengen van de bomen en groen in het gebied is dat nog steeds niet gebeurd. De werkzaamheden ter plekke zijn al meer dan een half jaar geleden afgerond.

Er zouden minstens evenveel bomen worden herplant beloofde de gemeente. Dat moet nu nog gebeuren. Vandaar deze actie op 11 november van Behoud Bomen Arnhem en negen andere actie- en werkgroepen.


zaterdag 28 september 2019

Het miljardenbedrijf Veolia is bang voor Arnhemse burgers!NEGATIEF FRAMEN DOOR HOUTIGE BIOMASSACENTRALEBOUWER VEOLIA!

Elke keer wanneer de druk op Veolia wordt verhoogd richting het afblazen van de biomassacentrale op de Kleefse Waard schiet het bedrijf in de slachtofferrol. Ze menen nu zelfs met juridische stappen te moeten dreigen en intimideren ze met brieven. De 9 organisaties in Arnhem die zich belangeloos inzetten om de biomassacentrale tegen te houden en biomassa als bedenkelijke energiebron onder de aandacht te brengen, herkennen zich niet in het beeld dat naar voren komt in het item van Omroep Gelderland (zie onderstaande link), en distantiëren zich van geweld en dreiging. 

Laten we helder wezen; BBA zich distantieert van elke vorm van dreiging (met geweld). Wij zijn een bevlogen werkgoep met 11 vrijwilligers die het wel vervelend vinden elke keer weer negatief geframed te worden. In ieder geval zijn wij bereid om open de dialoog aan te gaan. Maar dan moet het spel wel gevoerd worden zoals dat is geregeld in een democratisch land als Nederland. Het lijkt erop dat Veolia zich geen raad weet met mondige burgers. Wij weten niet hoe dat in Frankrijk is, waar het bedrijf vandaan komt, maar hier in Nederland weten wij ons mondje te roeren! En dat is legaal!

https://www.facebook.com/events/377471739840629/

Gemeenteraad Arnhem wijst de Biomassacentrale op de Kleefse Waard definitief af!
Stemming in de Gemeenteraad Arnhem op 25 sept 2019: Stop de biomassacentrale Kleefsewaard.

We hadden het inderdaad niet voor mogelijk gehouden, maar gisteravond 25 september is het wonder toch echt geschied: de gemeenteraad Arnhem heeft tegen de biomassacentrale op de Kleefsewaard gestemd!!!!!! Uiteindelijk beslist de provincie hier over, maar dit is wel degelijk een enorm belangrijke morele en moedige keuze van de raad. Voor nu en de toekomst!

Zeer veel dank aan SP, en Partij voor de Dieren die voor ons hebben geknokt in de raad en voor de PVV, D66 en Arnhems Ouderen Partij die ons vanaf het begin hebben gesteund, en gisterenavond voor Groen Links die zich nu ook duidelijk tegen biomassa als brandstof uitsprak en tegen de centrale op de Kleefsewaard, dankjewel alle raadsleden die voor de motie hebben gestemd waardoor Arnhem een enorm goed signaal uitzendt naar ons als inwoners van Arnhem en aan de rest van Nederland! 

maandag 9 september 2019

Woensdag 11 september | Demonstratie tegen biomassa centrale | aanbieden petitie Provinciale Staten Gelderland


Woensdag 11 september | Demonstratie tegen de biomassa centrale van Veolia op het industrieterrein Kleefsewaard in Arnhem.

Kom allemaal naar de demonstratie! Zie hier onder het programma;

12:00 - 12:30 - verzamelen bij de Stadskeuken, Beekstraat 40 Arnhem.
12:45 - Bomenactiemars naar het Marktplein.
13:15 - 13:30 - Performance van Extinction Rebellion op het Marktplein.
14:00 - 15:00 - Aanbieden van de petitie aan de Commissaris van de Koning John Berends met een toespraak in het Huis der Provincie.
15:15 - Ontmoeting en soep in de Stadskeuken
18:00 - Gemeentehuis, het aanbieden van de petitie aan burgemeester Ahmed Marcouch op de ''politieke avond'' in de gemeenteraad van Arnhem.

Waarom deze actie?

Biomassa is een malle boekhoudkundige truuk, die uitgaat van de aanname dat als je bomen kapt om te verbranden je ze dan ook weer aanplant. Ze noemen dit CO2-neutraliteit. Het is echter niet co2 neutraal, hoewel dit wel wordt beweerd. Het vervelende is dat Nederland er voor heeft gekozen juist Biomassa grootschalig in te zetten als ''groene'' energie. Er staan al tientallen biomassa centrales. En die moeten volgens ons dicht!

Met biomassa verbranden we heel veel bomen uit onze eigen bossen, maar ook van ver hier vandaan. Deze bomen worden met vervuilende schepen naar Nederland verscheept. In een zeer korte tijd stoten we meer co2 uit dan ooit, zonder dat ergens wordt gecontroleerd of er bomen worden teruggeplant. Als er al wordt teruggeplant duurt het ook nog erg lang voordat bomen groot zijn. Daarom zeggen wij; Stop met dit  ''Groen Wassen''. Biomassa is heel sterk vervuilend, stoot zelfs 15% meer CO2 uit dan steenkool en bovendien stookt het de bomen op die juist de co2 moeten opnemen. Stop nu het nog kan.

De Nederlandse regering besteedt miljoenen euro's aan subsidies aan bedrijven die veelal al rijk zijn om biomassa centrales te bouwen. Wij zeggen; Stop hier direct mee! Gebruik dat geld om alle huizen te voorzien van zonne-stroom en warmte en isoleer onze huizen!dinsdag 13 augustus 2019

13 augustus - de Mars van Inheemse Vrouwen in Brazilië


Solidariteit met hen die strijden tegen de vernietiging van de Amazone!

Vandaag vindt de Mars van Inheemse Vrouwen plaats in Brazilië, uit protest tegen het toenemende geweld dat inheemse volken, hun land en de Amazone bedreigd. Onder de regering van Jair Bolsonaro is ontbossing in het Amazonegebied ten opzichte van vorig jaar met 88% gestegen. Hoewel deze ramp al was voorspeld vanaf het begin van Bolsonaro’s regeerperiode, stelde Premier Rutte in Januari dat Bolsonaro economische kansen zou bieden voor Nederland. Nederland is de tweede importeur van soja ter wereld, en al meer dan tien jaar dragen Nederlandse bedrijven en overheid bij aan de ontwikkeling van de productie en het vervoer van soja in het Braziliaanse Amazonegebied. Hiervoor worden op grote schaal bomen gekapt en inheemse volken van hun land gezet. Het afgelopen jaar is de ontbossing met een schrikbarende 8* % toegenomen.

Link: De Mars van de Inheemse Vrouwen in Brazilie

Link: toename 88% ontbossing in Amazone

Nederland heeft de meeste biomassa centrales van Europa! Waar een klein land groot in kan zijn...AL 42 BIOMASSA CENTRALES IN NEDERLAND, EN ER KOMEN ER NOG 20 BIJ!

Nederland staat er 'mooi' op als het om biomassacentrales gaat. Ons land is volgens milieuorganisaties in de VS en UK het land met de meeste biomassacentrales in Europa. Waar een klein land 'groot' in kan zijn. 🥺 Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er verspreid over het land 42!! grotere biomassacentrales zijn. Daarnaast is de bouw van nog eens twintig centrales gepland. Op het kaartje van de Algemene Verenigi...ng Inlands hout (AIVH) staan de overige bio-energie-installaties van particuliere ondernemingen. Dit zijn nog ongeveer 250 installaties erbij. Dit is allemaal gestimuleerd door de overheid met subsidies (ons belastinggeld) die met groot gemak aan te vragen zijn: graai maar in de zak! voor zogenaamde "groene energie". We weten inmiddels hoe schadelijk energieopwekking door houtverbranding is. Hoe schadelijk de enorme bomenkap is voor ons milieu. Deel de feiten, maak bewust en kom in opstand. TEKEN ONDERSTAANDE PETITIE!
vrijdag 17 mei 2019

Teken petitie tegen biomassa centrale in Arnhem


Geen biomassa centrale in Arnhem! Teken de petitie. In Arnhem is zonder overleg met omwonenden (of überhaupt met de stad) besloten tot de bouw van een biomassa centrale. Er moet 79 miljoen euro subsidie in om levensvatbaar te zijn en daarnaast is biomassa GEEN duurzame vorm van energieopwekking. Laten we hier vroegtijdig de stekker uittrekken! Inmiddels 501 ondertekeningen!🙏🌳

Teken en deel en het bericht!

https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/

Aanrommelend boomsnoeien in Park Angerenstein tijdens broedseizoen!


Ons heeft het volgende bericht bereikt;

‘Sinds vele jaren ben ik liefhebber van de Arnhemse parken. Wat ik nu zie gebeuren in park Angerenstein in Arnhem is verontrustend; in het kader van de veiligheid wordt er gesnoeid in de boomkruinen, tijdens het broedseizoen!
Wagens van verschillende diensten opereren langs elkaar heen. Hoogwerkers rijden zich vast en beschadigen kleine bospaden, zoals deze week bij Insula Dei. Mijn indruk is dat er een adhoc-beheer is wat veel onrust veroorzaakt bij de fauna in het park en bij buurtbewoners. Wie heeft vergelijkbare ervaringen?’